6ium:

Row One: #FFF2F1 #FFE5E6 #FFE5E6 

Row Two: #FBC9D5 #FFDBE5 #FFE8E6

daizeh:

indie/bambi blog (◡‿◡✿)

daizeh:

indie/bambi blog (◡‿◡✿)

©